Vyšší odborná škola, Jihlava, Tolstého 16

  Vyšší odborná škola Jihlava ukončila svou činnost dne 30.6.2007, kdy byla sloučena se VOŠ Žďár nad Sázavou. spszr.cz

 
       
 

Publikace

Všechny následující tituly je možno zakoupit v knihovně VOŠ Jihlava.

Č. Titul Autor Vydání Rok
1
Základy mikroskopické techniky Mgr. Hajnová Jitka
1
1995
2
Chemie analytická (Laboratorní cvičení) Doc. Ing. Nedoma Josef, CSc.
1
1995
3
Uživatelská příručka MS-DOS Ing. Duba Jan
1
1995
4
Němčina pro začátečníky i pokročilé Ledvoň Ferdinand
1
1995
5
Bezpečnost práce Malena Petr
1
1995
6
Společenská komunikace PaedDr. Nováková Hana
1
1995
7
Elektrotechnická měření Malena Petr
1
1995
8
Genetika hospodářských zvířat (vybrané kapitoly) Mgr. Hajnová Jitka
1
1996
9
Chemie organická ( laboratorní cvičení) Doc. Ing. Nedoma Josef, CSc., Mgr. Lea Nedomová
1
1996
10
Programování II Programovací techniky Ing. Přibyl Antonín
1
1996
11
Programování II Programovací techniky 2.opravené vydání Ing. Přibyl Antonín
2
1996
12
Základy sociální geografie PaedDr. Popelka František
1
1996
13
Počítačová síť Ing. Řezníček Bohumír
1
1996
14
Windows 3.1 Ing. Řezníček Bohumír
1
1996
15
Vybrané kapitoly z marketingu Ing. Vašíček Miloslav
1
1996
16
Základy financí a daní Ing. Vašíček Miloslav
1
1996
17
Základy výpočetní techniky část Windows 3.1, 3.11 Ing. Vejsada Petr
1
1996
18
Bezpečnostní předpisy Malena Petr
1
1996
19
Základy managmentu Ing. Vašíček Miloslav
1
1997
20
Numerické metody Vybrané stati Mgr. Kraus Miloš
1
1997
21
Statistika Vybrané kapitoly Mgr. Vošta Lubomír
1
1997
22
Programovací jazyk C++ přednášky Ing. Matoušek David
1
1998
23
Architektura počítačů přednášky Ing. Matoušek David
1
1998
24
Sbírka domácích úloh z Teorie obvodů Ing. Matoušek David
1
1998
25
Elektrotechnická měření II laboratorní cvičení Ing. Matoušek David
1
1998
26
Programování I Ing. Stuhl Jan
1
1998
27
Mikroprocesorová technika Ing. Stuhl Jan
1
1998
28
Periferní zařízení přednášky Ing. Stuhl Jan
1
1998
29
Matematická analýza Cvičení 1 Mgr. Kraus Miloš
1
1998
30
Elektrotechnická měření I laboratorní cvičení Ing. Matoušek David, Ing. Antonín Přibyl
1
1998
31
Praxe, absolventské práce a závěrečné zkoušky na VOŠ v Jihlavě Ing. Vašíček Miloslav, Ing. Jaroslava Leinveberová
1
1999
32
Programovací jazyk C přednášky Ing. Matoušek David
1
1999
33
Bankovnictví Ing. Jiříček Jiříček
1
1999
34
Programovací jazyk C++ přednášky Ing. Matoušek David
2
1999
35
Společenská komunikace čítanka Mgr. Fexová Ivana
1
1999
36
Matematická analýza Cvičení 1 Druhé doplněné vydádí Mgr. Kraus Miloš
2
1999
37
Numerické metody Vybrané stati Druhé doplněné vydání Mgr. Kraus Miloš
2
1999
38
Soubor řešených příkladů z finančního řízení podniků Ing. Morávková Magda, Ing. Miloslav Vašíček
1
1999
39
Elektronika přednášky Ing. Matoušek David
1
1999
40
Počítačové sítě Vybrané kapitoly PaedDr. Smrčka František
1
1999
41
Zahraniční obchod Ing. Měrtlová Libuše
2
1999
42
Systémové programování cvičení Ing. Matoušek David
1
1999
43
Cvičebnice podnikového účetnictví 1.díl Ing. Leinveberová Jaroslava, Ing. Věra Nečadová
1
1999
44
Architektura počítačů cvičení Ing. Matoušek David
1
1999
45
Cvičebnice podnikového účetnictví 2.díl Ing. Nečadová Věra
1
1999
46
Cvičebnice podnikového účetnictví 3.díl Ing. Leinveberová Jaroslava
1
1999
47
Teorie obvodů - přednášky Ing. Matoušek David
1
1997
48
Statistika Učební texty Mgr. Vošta Lubomír, Mgr. Radek Stolín
2
2000
49
Příručka průvodce cestovního ruchu RNDr. PaedDr. Rux Jaromír, CSc., Mgr. Alena Ruxová
1
2000
50
Společenská komunikace Mgr. Fexová Ivana
1
2000
51
Mikroprocesorová technika Ing. Stuhl Jan
2
2000
52
Cvičebnice podnikového účetnictví 3.díl Ing. Leinveberová Jaroslava, Bc. Pavlína Kučerová
2
2000
53
Cvičebnice podnikového účetnictví 1.díl Ing. Leinveberová Jaroslava, Ing. Věra Nečadová, Bc. Pavlína Kučerová
2
2000
54
Programovací jazyk C++ přednášky Ing. Matoušek David
3
2001
55
Standardy pro řízení systému kvality (Studijní materiály) Doc. Ing. Nedoma Josef, CSc.
1
2001
56
Windows NT 4.0 Server PaedDr. Smrčka František
1
2001
57
Internet služby a protokoly PaedDr. Smrčka František
1
2001
58
Programovací jazyk C přednášky Ing. Matoušek David
2
2001
59
Elektronika přednášky Ing. Matoušek David
2
2001
60
Daňová problematika v praxi Ing. Vašíček Miloslav, Ing. Magda Morávková, Ing. Ivana Důrasová
1
2001
61
Mikroprocesorová technika Ing. Stuhl Jan
3
2001
62
Wirtschaftsdeutsch, Fachorientierte und verwandte Themen zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung Mgr. Vymazalová Lenka, Mgr. Dita Kosičková
1
2001
63
Conversation in English, A Handbook Gumowská Zdislava
1
2001
64
Účetnictví OSS a ÚSC, PO, bank a pojišťoven Ing. Měrtlová Libuše
1
2001
65
Excel, pracovní listy Mgr. Borůvková Jana, Mgr. Hana Vojáčková
1
2001
66
Architektura počítačů přednášky Ing. Matoušek David
2
2002
67
Architektura počítačů cvičení Ing. Matoušek David
2
2002
68
Vybrané kapitoly z techniky cestovního ruchu RNDr. PaedDr. Rux Jaromír, CSc., Mgr. Alena Ruxová, Mgr. Miroslava Vaněčková
1
2002
69
Management I. základy, funkce a vztahy Ing. Vašíček Miloslav
1
2002
70
Standardizované systémy řízení (Metrologie, normalizace, standardy pro QMS a EMS) Mgr. Nedomová Lea, Doc. Ing. Josef Nedoma
1
2002
71
Vnitropodnikové a manažerské účetnictví Ing. Leinveberová Jaroslava
1
2002
72
Algoritmy a programování v jazyku C/C++ 1.díl Ing. Stuhl Jan
1
2002
73
Algoritmy a programování v jazyku C/C++ 2.díl Ing. Stuhl Jan
1
2002
74
Operační systémy PaedDr. Smrčka František
1
2002
75
Matematická analýza I Mgr. Kraus Miloš
1
2002
76
Matematická analýza II Mgr. Kraus Miloš
1
2002
77
Management II. Manažerské metody v řízení Ing. Vašíček Miloslav
1
2002
78
Absolventské a seminární práce na VOŠ Jihlava Ing. Měrtlová Libuše
1
2002
79
Základy ekonomie a základy podnikání Ing.Bc. Kvasnička Pavel
1
2003
80
Účetnictví - vybrané kapitoly Ing. Leinveberová Jaroslava
1
2003
81
Word - pracovní lekce Mgr. Vojáčková Hana, Mgr. Jana Borůvková
1
2003
82
Počítačové sítě PaedDr.František Smrčka
2
2003
83
Společenská komunikace se zaměřením na praxi v ekonomické sféře Mgr. Ivana Fexová
1
2003
84
Algebra - sbírka příkladů Mgr. Jana Borůvková
1
2003
85
Algoritmy a programování v jazyku C/C++ 1.díl Ing.Jan Stuhl
2
2003
86
Matematická analýza I Mgr. Miloš Kraus
2
2003
87
Matematická analýza II Mgr. Miloš Kraus
2
2004
88
Matematický seminář - středoškolská matematika Mgr. Hana Vojáčková
1
2004
89
Finanční řízení, základy a praktika Ing.Miloslav Vašíček a kolektiv
1
2004
90
Algoritmy a programování v jazyku C/C++ 2. díl Ing. Jan Stuhl
2
2004
 

reklama

 
       

 ©Ltriple2 2009 - dizajn  n-games template