Vyšší odborná škola, Jihlava, Tolstého 16

  Vyšší odborná škola Jihlava ukončila svou činnost dne 30.6.2007, kdy byla sloučena se VOŠ Žďár nad Sázavou. spszr.cz

 
       
 

Studijní oddělení

13.06.2007
11:30
Fotografie ze slavnostního předávání diplomů posledním absolventům VOŠ ze dne 12.6.2007 naleznete zde.

12.01.2007
13:35
Ve středu 14. března 2007 je vyhlášeno ředitelské volno pro studenty VOŠ Jihlava. V tento den se v budově školy koná mezinárodní konference CR.

03.07.2006
12:14
Zápisy do 3. ročníku: PS - 7. 9. 2006 - 9,00 hod. CR - 7. 9. 2006 - 10,00 hod. K zápisu si přineste potvrzení o úhradě školného za ZS 2006/2007

18.05.2006
15:15
Výzvu pro studenty 2. ročníku PS a CR pro výběrové řízení na praxi v Loughborough v Anglii naleznete zde. (PDF dokument)

04.04.2006
11:01
Ve středu 12.4.2006 se v P1 od 16:00 koná beseda studentů oboru PS s ředitelem VOŠ ohledně doběhu studia.

20.02.2006
07:23
Informace o zkouškách odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu naleznete zde. (PDF dokument)
Prihláška ke zkoušce je zde. (PDF dokument)

10.02.2006
15:18
Oznámení pro studenty CR, 2. ročník
Dne 23. 2. 2006 (čtvrtek) se uskuteční exkurze do Prahy, která bude zahrnovat návštěvu TOP hotelu v Praze a prohlídku historické části města. Exkurze je určena zejména studentům volitelného předmětu Hotelnictví a dále pak studentům paralelních předmětů.Exkurzi povede Ing. Olga Kubová a ak. mal. Vladimír Netolička.
Předběžná cena exkurze: 170,- Kč
Předběžný odjezd od školy autobusem: 7,00 hod.
Předběžný návrat: 16,00 hod.- 17,00 hod.
Přihlášky a bližší informace: Ing. Kubová, pracovna č. 186, tel. 567 141 196, e-mail: kubova@vspji.cz

16.11.2005
09:01
V pondělí 21. listopadu 2005 ve 13.30 hod. se uskuteční vernisáž výstavy Dny Švédska z cyklu Okno do Evropy za účasti velvyslance Švédska v ČR, p. Haralda Fälth. Od 14.15 hod. následuje v posluchárně P3 přednáška a beseda s panem velvyslancem (cca 45 min). Všechny zájemce zve Kabinet evropských informací VŠPJ.

14.11.2005
14:00
Vyhlášení voleb do školské rady VOŠ Jihlava. Informace zde. (PDF dokument)

16.09.2005
10:26
V pátek 16.9.2005 od 14:00 začne rekonfigurace počítačové sítě. Práce budou bude probíhat nejdéle do neděle 18.9.2005. Během této doby nebudou dostupné žádné informační zdroje školy.
Děkuji za pochopení. Antonín Přibyl

12.09.2005
09:25
Prosíme studenty VOŠ o zvýšenou opatrnost a ohledupnost kvůli probíhající rekonstrukci počítačových učeben a počítačové sítě. Práce budou ukončeny do 26.9.2005. Během tohoto období bude přesunuta výuka z nových učeben V6 do učebny V5 a z učebny EIT do V3. Taktéž může dojít ke krátkým ohlášeným výpadkům počítačové sítě. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Antonín Přibyl - vedoucí oddělení správy počítačové sítě VOŠ
Drahomíra Fialová - vedoucí studijního oddělení VOŠ

30.06.2005
12:21
Celkové výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor Počítačové systémy VOŠ Jihlava, naleznete zde. (XLS tabulka)

22.06.2005
09:27
Zápisy VOŠ – II. a III. ročníky AULA 25. 8. 2005 2. roč. CR 9,00 hod. 3. roč. CR 11,00 hod 26. 8. 2005 3. roč. FŘ 9,00 hod. 2. roč. PS 11,00 hod. 3. roč. PS 13,00 hod.

03.06.2005
15:49
Studenti, kteří byli vybráni ke studiu v zahraničí na FHW ve Vídni v zimním semestru 2005: Hana Junková (63 b.), Zbyněk Škrampal (59 b.), David Čermák (54 b.), Michal Zeman (51 b.), Jana Časarová (51 b.), Jana Štecová (40 b.).

20.05.2005
11:49
Výzvu pro výběrové řízení programu ERASMUS - studium na Fachhochshule Wien pro rok 2005 - 2006 naleznete zde.

16.05.2005
15:14
Dne 13.5. bylo vyhlášeno přijímací řízení na obor Cestovní ruch na VŠPJ - informace na úřední desce VŠPJ anebo na www.vspji.cz

13.05.2005
11:33
Kabinet evropských informací zveřejňuje konečné výsledky prvního kola výběrového řízení na praxi v Anglii s programem Leonardo. Více informací zde.

11.05.2005
08:15
Kabinet evropských informací zveřejňuje výsledky prvního kola výběrového řízení na praxi v Anglii s programem Leonardo. Více informací zde.

27.04.2005
11:42
Kabinet evropských informací pořádá výběrové řízení pro studenty 2. ročníků na praxi v Anglii. Více informací zde.

27.04.2005
11:40
v pondělí 2.5.2005 se bude konat od 14:15 v sále P3 další akce z cyklu Okno do Evropy, nyní věnovaná Dánsku. Přednášku na téma Dánsko a Evropa bude mít student 5. ročníku politologie a ekonomie Kodaňské univerzity pan Kare Fuglsbjerg, jež v současné době pracuje pro dánskou ambasádu v Praze. Poté bude následovat diskuse se studenty, resp. přítomnými, na dané téma (v AJ). Konec akce cca v 15:00. V prostoru před aulou bude instalována expozice věnovaná Dánsku.

04.02.2005
08:54
Všichni studenti, kteří se hlásí na 2. opr. termín, tj. komisionální zkoušku, jsou povinni se na tuto zkoušku přihlásit prostřednictvím IS do 15.2.2005. Po tomto termínu nebude přihlášení možné.

02.02.2005
09:15
Zveřejněn nový zkouškový řád platný od 1.2.2005.

31.01.2005
00:00
Zveřejněny rozvrhy pro letní období školního roku 2004/2005.

28.01.2005
10:09
Rozvrhy na letní období jsou zveřejněny na nástěnkách za aulou

26.01.2005
10:25
Všichni studenti, kteří zůstali v 1. ročníku Finance a řízení VOŠ, budou zařazeni do skupiny F1A

26.01.2005
10:23
Upozornění studentům oboru Počítačové systémy - 1. ročník: skupina P1A bude od letního období přiřazena ke skupině P1C

26.01.2005
10:21
Studentům oboru Finance a řízení VOŠ, kteří byli přijati na VŠPJ: ukončení studia na VOŠ s Vámi bude vyřešeno při zápise na VŠPJ dne 9.2.

20.01.2005
13:10
Upozorňujeme na změny v harmonogramu. Zrušen 3. opravný termín. 2. opravný termín (28.2.-2.3.2005) je vždy komisionální. D. Fialová, vedoucí SO

17.01.2005
11:10
Proběhla aktualizace informací o oborech VOŠ.

13.01.2005
11:52
Výsledky přijímacího řízení na Vysokou školu polytechnickou naleznete na této adrese https://is.vspji.cz/enter_exams/vysledky/

16.12.2004
10:10
Zveřejněny studijní předpisy a zkouškový řád platné od 1.1.2005.

16.12.2004
07:30
Studentům všech oborů - dne 16.12. budou na nástěnce SO (za aulou) zveřejněny Studijní předpisy VOŠ a Zkouškový řád VOŠ platné od 1.1.2005. Upozorňujeme na změny v počtu opravných termínů zkoušek a změny týkající se absolutorií.

08.11.2004
18:25
Zveřejněny aktualizované studijní předpisy.

02.11.2004
10:50
Den otevřených dveří se koná 19. ledna 2005.

11.10.2004
13:05
Studenti si mohou vyzvedávat na studijním oddělení čipové karty z pátého focení dne 7.10.2004.

29.09.2004
10:58
Poslední termín focení na čipové karty - čtvrtek 7.10.2004 od 9:30 do 10:00 v učebně MM.

29.09.2004
10:05
Studenti si mohou vyzvedávat na studijním oddělení čipové karty z focení dne 20.9.2004.

24.09.2004
10:05
V pondělí 27. září 2004 výuka odpadá. Na tento den bylo vyhlášeno ředitelské volno.

20.09.2004
09:55
Zveřejněny opravené rozvrhy pro zimní období školního roku 2004/2005.

17.09.2004
12:15
Dodatečné focení studentů na čipové karty proběhne v pondělí 20.9.2004 od 14:00 do 14:30 na učebně MM.

12.09.2004
20:05
Zveřejněny nové studijní předpisy a zkouškový řád.

12.09.2004
19:20
Zveřejněny rozvrhy pro zimní období školního roku 2004/2005.

22.08.2004
17:00
Třetí kolo přijímacího řízení na obory Finance a řízení a Počítačové systémy se koná 8. září 2004 v 9 hodin. Více informací zde (pdf dokument 23 kB).

19.08.2004
15:25
Termíny zápisu studentů do 1. ročníku z 2. kola přijímacího řízení:
Finance a řízení
27. srpna 2004 v 9.00 hod., posluchárna P3
Počítačové systémy
27. srpna 2004 ve 11.00 hod., posluchárna P3
Cestovní ruch
27. srpna 2004 v 13.00 hod., posluchárna P3

 

reklama

 
       

 ©Ltriple2 2009 - dizajn  n-games template