Vyšší odborná škola, Jihlava, Tolstého 16

  Vyšší odborná škola Jihlava ukončila svou činnost dne 30.6.2007, kdy byla sloučena se VOŠ Žďár nad Sázavou. spszr.cz

 
       
 

Obory studia

Obory studia
odkazy na údaje o oborech, seznam předmětů, anotace předmětů
Finance a řízení
Počítačové systémy
Cestovní ruch
Andragogika
v profilaci na personální management

Finance a řízení
Studijní obor Finance a řízení nebude ve školním roce 2005/2006 otevírán, současní studenti ukončí studium dle stávajících učebních plánů.
Tento studijní obor byl nahrazen studijním oborem Finance a řízení, akreditovaným jako bakalářský studijní program a je možné ho studovat na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Bližší informace na www.vspji.cz.

Počítačové systémy
Studijní obor Počítačové systémy nebude od školního roku 2006/2007 otevírán, současní studenti ukončí studium dle stávajících učebních plánů. Tento studijní obor byl nahrazen studijním oborem Počítačové systémy, akreditovaným jako bakalářský studijní program a je možné ho studovat na Vysoké škole polytechnické Jihlava. denen diejenigen, die sie studieren in die Welt der Computer-Technologie verwendet, um alles aufzubauen Form diese Seite partypoker czech und sogar Google ermöglicht. Bližší informace na www.vspji.cz.

Cestovní ruch
Vzhledem k akreditaci tohoto oboru na bakalářské studium se tento obor na VOŠ Jihlava ve šk. r. 2005/2006 nebude otevírat. Obor Cestovní ruch je od akademického roku 2005/2006 možné studovat na Vysoké škole polytechnické Jihlava (viz www.vspji.cz).

Andragogika v profilaci na personální management
V akademickém roce 2005/2006 neotvírá Univerzita Palackého Olomouc 1.ročník kombinovaného studijního programu Andragogika v profilaci na personální management v Jihlavě.
Studijní oddělení VOŠ Jihlava
tel. 567 141 181

 

reklama

 
       

 ©Ltriple2 2009 - dizajn  n-games template