Vyšší odborná škola, Jihlava, Tolstého 16

  Vyšší odborná škola Jihlava ukončila svou činnost dne 30.6.2007, kdy byla sloučena se VOŠ Žďár nad Sázavou. spszr.cz

 
       
  Základní informace o škole

Vyšší odborná škola, Jihlava, Tolstého 16 (dále jen Vyšší odborná škola Jihlava) byla zřízena na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 11. 7. 1994, č.j.: 29 172/94-61. Škola byla zřízena jako samostatná právnická osoba - příspěvková organizace. Délka studia byla stanovena na 3 roky, forma studia denní, výuka byla zahájena dne 1. září 1994.

Při revizi sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení byla Vyšší odborná škola Jihlava zařazena do sítě škol k 1. 9. 1996 s názvem Vyšší odborná škola, Jihlava, Tolstého 16; IČO: 60545411, IZO: 108047822.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 14 687/2001-14 ze dne 30. března 2001 došlo ke změně zřizovatele dnem 1.4. 2001. Novým zřizovatelem se stal kraj Vysočina. Nová zřizovací listina byla vydána dne 19. 6. 2001, upravena a aktualizována byla dne 18. 9. 2001.

V současné době je škola zařazena do sítě škol s těmito obory:
* Finance a řízení - KKOV 63-43-N, Finančnictví a bankovnictví
* Počítačové systémy - KKOV 26-31-N, Výpočetní technika
* Cestovní ruch - KKOV 65-42-N, Hotelnictví a turismus

Škola sídlí v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava a její součástí je domov mládeže Brtnická 13.

Organizace a forma studia
Studium je tříleté, denní. Každý školní rok je rozdělen na dvě období po 16 vyučovacích týdnech a 3 týdnech zkouškových. Výuka se skládá z přednášek, seminářů a cvičení. V průběhu studia absolvují studenti odbornou praxi v celkové délce 20 týdnů (včetně praktické výuky). Konkrétní podoba praxe je upravena podle potřeb jednotlivých studijních oborů. Součástí studia jsou konzultace a samostudium. Úspěšný absolvent získá titul "Diplomovaný specialista".

Ubytování a Stravování
Kapacita domova mládeže Brtnická 13 je 103 lůžek. Studenti mají možnost se stravovat ve vysokoškolské menze, která je součástí areálu školy.

Školné
Finance a řízení 3000,- Kč / rok
Počítačové systémy 3000,- Kč / rok
Cestovní ruch 4000,- Kč / rok

Vyšší odborná škola, Jihlava, Tolstého 16
586 01 Jihlava

 

 
       

 ©Ltriple2 2009 - dizajn  n-games template